Planas S

€35/metams
už žurnalą
500 įrašų formose
5 GB disko vietos

Planas M

€75/metams
už žurnalą
1'500 įrašų formose
15 GB disko vietos

Planas L

€150/metams
už žurnalą
3'000 įrašų formose
30 GB disko vietos

Planas XL

€250/metams
už žurnalą
5'000+ įrašų formose
50 GB disko vietos

Stambioms organizacijoms galime pasiūlyti specialius planus.

Naudotojų skaičius nėra ribojamas.
Kainos nurodytos be PVM.

Dažniausiai užduodami klausimai

Koks el. statybos darbų žurnalo teisinis pagrindas?

StatybosZurnalas.lt priemonėmis parengtas el. statybos darbų žurnalas atitinka STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra reikalavimus. Žurnalą sudarantys el. dokumentai yra pasirašyti kvalifikuotu el. parašu ir turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose, kaip tai reglamentuoja LR Elektroninio parašo įstatymas.

Kaip apmokyti vartotojus pildyti el. statybos darbų žurnalą?

StatybosZurnalas.lt vartotojų mokymai yra periodiškai organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursų metu. Esant poreikiui, galime atvykti apmokyti vartotojų kliento patalpose. Dėl mokymų tvarkaraščio ir kainų kviečiame susisiekti.

Kas užveda el. statybos darbų žurnalą?

Naują žurnalą sistemoje StatybosZurnalas.lt gali užvesti ir užsakovas (statytojas), ir gen. rangovas. Tačiau STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra akcentuoja užsakovo (statytojo) teisinę atsakomybę, tad žurnalo nuosavybė turi būti perleista užsakovui (statytojui) iki pildymo pradžios.

Kas moka už naudojimąsi el. statybos darbų žurnalu?

Žurnalo savininkas — tipiškai užsakovas (statytojas) — yra atsakingas už pasirinkto paslaugų plano apmokėjimą. Tačiau formuodamas užsakymą StatybosZurnalas.lt sistemoje, žurnalo savininkas turi galimybę nurodyti ir kito mokėtojo rekvizitus, pvz., gen. rangovo.

Kaip išbandyti el. statybos darbų žurnalą?

Siūlome kelis būdus: (1) gyvos prezentacijos metu pristatome el. statybos darbų žurnalo koncepciją; (2) vartotojų mokymų metu išnagrinėjame panaudojimo scenarijus ir atliekame praktines užduotis; (3) siūlome suformuoti darbo grupę ir įgyvendinti mažos apimties pilotinį projektą mažiausio paslaugų plano apimtyje.

Ar vartotojams būtina naudoti el. parašą?

Taip, visi StatybosZurnalas.lt vartotojai turi autentifikuotis mobiliojo el. parašo pagalba. Šiuo parašu pasirašomi ir visi žurnale suformuoti el. dokumentai. Mobilųjį el. parašą sudarančias SIM korteles galima įsigyti telekomunikacijų bendrovėse Telia, Bitė, TELE2 ir Teledema.

Ar galima pasikeisti paslaugų planą?

Taip, paslaugų planą žurnalo savininkas gali pasikeisti savarankiškai dar jam nepasibaigus. Likęs neišnaudotas periodas bus perskaičiuotas proporcingai pagal plano dydį.

Ar pasibaigus statybai žurnalo saugojimas yra mokamas?

Pasibaigus statybos darbams, uždaromas ir žurnalas. Suformuotus el. dokumentus (su prisegtukais) galima atsisiųsti ir saugoti savarankiškai. Yra galimybė už papildomą metinį mokestį turėti prieigą (skaitymo režime) prie užbaigto žurnalo StatybosZurnalas.lt sistemoje.

Dėl el. statybos darbų žurnalo naudojimo ar mokymų kviečiame kreiptis tiesiogiai