Žurnalo pildymas

Sistemoje realizuotos visos formos pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos patvirtinti papildomi blankai kelininkams. Klasifikatoriai, standartizuoti laukai ir įrašų kopijavimas leidžia operatyviai įvesti informaciją. O prisegtukai bei tekstinės nuorodos leis patogiai rasti visus susijusius dokumentus.

Registruotis

Elektroninis parašas

Iš kiekvieno įrašo suformuojamas elektroninis dokumentas, kuris pasirašomas saugiu elektroniniu parašu. Toks dokumentas užtikrina informacijos integralumą bei identifikuoja pasirašiusiojo tapatybę ir turi pilną juridinę galią kaip įrodymas teismo ginčuose. Be kita ko, užfiksuojama dokumento suformavimo data ir laikas.

Registruotis

Dokumentų saugojimas

Visi elektroniniai dokumentai turi laiko žymas ir yra pakelti iki ilgalaikio saugojimo lygmens. Išsamūs paieškos filtrai leidžia greitai rasti informaciją tiek dokumento viduje, tiek ir pagal dokumento būseną, pvz., dokumentai laukiantys mano pasirašymo.

Registruotis

Paskyros valdymas

Kiekviena organizacija savo specialistų prieigos teises valdo iš įmonės paskyros. Čia numatyta galimybė pridėti naują darbuotoją ar ligos atveju pakeisti darbuotojo priskyrimą į statybos objektą. Papidomai darbuotojams galima suteikti pasirašymo bei kitus leidimus.

Registruotis

Naujo statybos darbų žurnalo užvedimas

Statybos leidimų duomenų bazė

Kontroliuojama prieiga statybos dalyviams

Įmonės paskyros valdymas

Dokumentų pildymas ir saugojimas

Visos STR „Statybos darbai“ formos

Specializuoti blankai kelininkams

Dokumentų versijų valdymas

Patogus įrašų kopijavimas

Kvalifikuotas elektroninis parašas

Proaktyvus pasirašančiųjų informavimas

Brėžinių, gaminių pasų ir kt. failų saugojimas

Elektroninių dokumentų eksportavimas

Žurnalo užbaigimas ir archyvavimas

Nereikalingi programinės įrangos diegimai

Laiko ir tapatybės užfiksavimas

Ilgalaikis dokumentų saugojimas

Prieiga inspektuojančioms organizacijoms

Dėl el. statybos darbų žurnalo naudojimo ar mokymų kviečiame kreiptis tiesiogiai