Elektroninis statinio
techninės priežiūros žurnalas

Statinio paso pildymas ir saugojimas

 • Skaidrumas, atsakomybė, kontrolė
 • Nuotolinis pildymas ir pasirašymas
 • Įgyvendinami STR reikalavimai
 • Dokumentų archyvavimas

PrieziurosZurnalas.lt — tai dokumentų ir procesų valdymo sistema, skirta el. statinio techninės priežiūros žurnalo pildymui ir saugojimui pagal STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ reikalavimus*. Sistema leidžia eksploataciniame statinio gyvavimo ciklo etape standartizuotai, operatyviai, skaidriai ir saugiai kaupti statinio paso įrašus apie vykdomus darbus; įgalina valdomą prieigą prie informacijos, susijusios su statiniu; užtikrina techninės priežiūros proceso, dalyvių ir įrašų legitimumą.


Registruotis

Susisiekti

Lietuvos metų gaminys, 2019

2019 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija „Elektroninį statybos darbų žurnalą“ apdovanojo aukso medaliu „Lietuvos metų gaminio“ paslaugų grupėje.

Lietuvos metų gaminys (aukso medalis), 2019
Elektroninio statinio techninės priežiūros žurnalo pildymas
 • Statybos leidimas
 • Statinio projektavimo techninių sąlygų sąvadas
 • Statinio darbo projektas
 • Statinio statybos dokumentacija
 • Skaitmenizuotos medžiagų deklaracijos
 • Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
 • Statybos rangovų garantijų registras ir rangovų kontaktiniai duomenys
 • Statinio techninės ir naudojimo priežiūros dokumentacija

Nauda statinio savininkui (bendrasavininkams)

Statinio (bendra)savininkas

 • Statinio savininkas turi galimybę matyti ir reikalauti, kad atsakingi asmenys už statinio priežiūrą tinkamai ir savo laiku vestų įrašus.

 • Elektroninių įrašų, skirtingai nei ranka rašytų, nėra galimybės suklastoti ir juos lengviau perskaityti.

 • Patikimas dokumentų saugojimas 10 ir daugiau metų. Keičiantis statinio savininkams ir rekonstruojant statinius, informacija nėra prarandama.

 • Esant keliems statinio bendrasavininkams visi gali turėti vienu metu stebėti statinio eksploatacijos metu atsirandančius neatitikimus.

Nauda statybos darbų vadovui

Statinio priežiūros specialistas

 • Leidžia standartizuotai, operatyviai, skaidriai ir saugiai kaupti įrašus apie statinio eksploatacinėje stadijoje atsiradusius defektus, jų šalinimo darbus, panaudotus produktus ir medžiagas.

 • Nereikia žurnalo perdavinėti iš rankų į rankas — pildyti vienu metu gali keli atsakingi statinio priežiūros specialistai.

 • Patogesnis ir greitesnis informacijos įvedimas žurnale su galimybe prisegti nuotraukas bei brėžinius.

01

Patogu naudotis

Elektroninis statinio priežiūros žurnalas prieinamas visiems asmenims atsakingiems už statinio priežiūrą vienu metu. Svarbu turėti tik interneto prieiga kompiuteryje, planšetėje ar mobiliajame telefone. Be to, šia sistema nesudėtinga naudotis.

02

El. dokumentai

Siekiant užtikrinti, kad informaciją įvestų atitinkami asmenys, naudojamas kvalifikuotas elektroninis parašas, kuris patvirtina statinio priežiūros žurnalo įrašų vientisumą bei identifikuoja pasirašančiojo asmens tapatybę.

03

Patikima saugykla

Kiekvieno statinio dokumentus: defektinius aktus, defektų nuotraukas, skaitmenizuotus brėžinius, defektams šalinti panaudotų gaminių pasus ir kt.. Jų saugumas yra užtikrinamas priemonių kompleksu.

04

Kontroliuojama prieiga

Užtikriname, kad sistemoje vienu metu prie konkretaus statinio priežiūros žurnalo be trikdžių gali dirbti visi: statinio savininkas, statinio priežiūros specialistai, finansistai bei valstybės kontroliuojančių institucijų atstovai.

Dėl el. statybos darbų žurnalo naudojimo ar mokymų kviečiame kreiptis tiesiogiai